Rosette Van Rossem
Bestuurder Pink Ribbon

‘Wij willen borstkanker helpen bestrijden door open communicatie en informatie’, zegt Rosette Van Rossem, bestuurder bij het Pink Ribbon Fonds.

De cijfers over borstkanker in ons land blijven hallucinant. “Daarom werd zeven jaar geleden, in de schoot van het mediabedrijf Sanoma, het Pink Ribbon-project opgestart. Als uitgever van voornamelijk vrouwenbladen wilden wij onze sociale verantwoordelijkheid opnemen”, zegt Rosette Van Rossem, bestuurder bij het huidige Pink Ribbon Fonds. “Zeer snel kwamen we terecht bij de problematiek van borstkanker. Enerzijds omdat de cijfers schrikbarend hoog zijn: iedere dag krijgen 26 vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben. Dagelijks strijden naar schatting 100.000 vrouwen – en hun familie - tegen deze ziekte. Anderzijds wilden wij het taboe rond borstkanker  doorbreken. Want zelfs vandaag leeft dat taboe nog zeer sterk. De vrouw krijgt wel medische informatie van de arts, maar blijft met zeer veel andere vragen zitten. Zal ik mijn haar verliezen door de chemo? Hoe zal ik eruit zien na de operatie? Zal ik nog kinderen kunnen krijgen? Hoe moet het nu verder met mijn (seksuele) relatie? Enzoverder. Pink Ribbon wou een antwoord helpen bieden op deze vragen door communicatie, preventie en steun aan de patiënten.”

Communiceren en informeren
“Eén keer per jaar brengen wij het Pink Ribbon Magazine uit, waarin elk aspect van borstkanker op een heel open en respectvolle manier wordt belicht, en met erg herkenbare getuigenissen van (ex)borstkankerpatiënten. Er is een website en Facebook-pagina. En tijdens de maand oktober is er zowel in Vlaanderen als Wallonië een interactief digitaal televisiekanaal, dat dezelfde inhoud verspreidt als het magazine. Maar de ambitie van Pink Ribbon reikte verder en we wilden onze activiteiten nog verder uitbreiden. Daarom werd in 2011 het Pink Ribbon Fonds opgericht, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Dit garandeert een volledige transparantie over de besteding van alle financiële giften van het grote publiek.”

“Het Pink Ribbon Fonds selecteert jaarlijks een speciaal project dat onze financiële steun krijgt”, zegt Rosette Van Rossem. “Het eerste project (2012) had als thema ‘’Borstkanker en fertiliteit’ en wordt gedragen door alle universitaire centra van België. Eén vrouw op 20 met borstkanker is jonger dan 40 jaar. De therapieën kunnen leiden tot een verminderde vruchtbaarheid of zelfs onvruchtbaarheid. Met onze financiële steun werd een nationaal internetplatform www.family-hope.be gecreëerd, dat patiënten correcte informatie verstrekt over vruchtbaarheid na borstkanker.”

“In 2013 was het thema ‘Borstkanker en werk’ omdat wij ondervinden dat patiënten hier vaak op gigantische problemen stuiten. Soms kunnen vrouwen het na hun revalidatie fysiek gewoon niet meer aan om fulltime te werken, maar stuiten ze op onbegrip van hun werkgever. In het slechtste geval worden ze ontslagen. Het winnende project van professor Philippe Mairiaux (Universitair ziekenhuis Luik) zal een groep van minimum 100 patiënten volgen, bij wie recent borstkanker werd vastgesteld, en onderzoeken welke impact de ziekte heeft op hun beroepsleven. In een latere fase wordt de studie uitgebreid naar de borstklinieken en academische centra in Limburg. Het onderzoek gebeurt in verschillende stappen en het uiteindelijke doel is de re-integratie van (ex)patiëntes te bevorderen.”

Ook dit jaar organiseert het Pink Ribbon Fonds nieuwe events en preventiecampagnes. “Wij willen vooral de medische zorgen voor patiënten en de algemene levenskwaliteit van ex-borstkankerpatiënten verbeteren. En uiteraard is dat enkel mogelijk dankzij de solidariteit van alle mensen die een gift doen aan het Pink Ribbon Fonds. Dat is tevens de boodschap die wij willen uitdragen naar alle borstkankerpatiënten: je staat er niet alleen voor!”

www.pinkribbonboezemvriendinnen.be